rajar xeloa
rapar tetsonxima
rascar tlatataka, xakualoa, tataka
rasgar tlatsatsayana
rasguñar istekua, tlaismomotsoa, teistoxoma
raspar tlachiki
rayar tlachichia, uauana
razonar yejyekoa, ixtlamaki
reanimar teyolitia
rebajar atlelitia, teatletilia
rebanar ixteki, tlaxoxotla
rebotar tlatempixoa
recaudar konkui
rechazar mayaui, tlauelkaki
recibir tlaselia, ana, olana
reclamar teiluia
recoger pepena
recomendar tlalnemiktia
reconocer ixmati, neyolomaxi
recordar ilnamiki, tlailnamiki
reducir tlanechikoa
refrigerar sesekotlasa
regalar tenemaktia
regañar tlakuitsoa, aua
regar tlamotla
regatear achiniknextia, tlanekuiloa
regresar tlakuepa
reinar tlajtokati
reir uetska
relatar tlapoua
relinchar kauayopipitska
rellenar atipochoa, pachiuki
remar tlaneloa
remediar tlapatia
remendar telechtia, tlachicha
remojar siaua, tlaapachoa
renegar tlasentelchiua
renovar yankuilia, papatia
rentar tlatkiseuia
renunciar mauitsoltelchiua
reñir moueteua
reparar tlapatia, xexeloa, yektia
repartir xexeloa, tlatlachikouia
reposar seuia
reproducir tlakopina
resbalar alaua
residir chanti, nemi
resistir ixnamaki, teixnamiki
respetar tlaixtilia
resplandecer pepetlaka, tlanextia
responder tlakixtia, tlatlaxinia, tenankilia
resucitar yolilistia, moskalia, nikketsa
retener tetsikoa
retirar tsinkixti
retoñar kioya, moskalti, seliya
retornar tlakuepayotia
reunión nechikolistli
reunir ololoa, tlasentilia, nechikoa
reventar tlekueponi
revivir kuepayolia
revolcar nikmimiloa
rezar moteopeyotsi
robar tlanauaya, ichteki
rociar auachia, tlaalpichia, atekia, tlatenkia
rodar temimiloa, tlayoualochtia
rodear koloa, yaualoa
roer tlateteki, tlakuakua
rogar nenenki, tlatlakauiloa, tlatlautia
romper tsomoni, tlatsatsayana, xapotla, kotoni,
roncar kotaloa, ikotoka, kochkotaloka
rondar youalapia
rugir tekoyoua