quebrar xamania, tlatlapana
quejarse tena
quemar tlachichinoa, tletia, tlekuesalotia
querer tlaneki, moneki
quitar tlakixtia, kuilia